ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 搜狐加入½C¾äº¤å¤§æˆ˜æŽ¨å‡ºç‹å‹ 张朝阳称˜q™æ˜¯æœç‹çš„未来_òq¿æœ¾|?/title> <meta name="keywords" content="七乐彩走势图怎么看,七乐彩走势图带连线图带坐标准版,七乐彩走势图走势图" /> <meta name="description" content="±£¶¨¼º¼°»¯×±Æ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡Ë七乐彩走势图2浙江风采超长版¡Ë七乐彩走势图走势图¡Ë七乐彩走势图500期大¡Ë七乐彩走势图带连线图2元网¡Ë七乐彩走势图带坐标连线¡Ë七乐彩走势图风采¡Ë七乐彩走势图体坛网¡Ë七乐彩走势图带连线图带坐标准版¡Ë七乐彩走势图彩经网¡Ë七乐彩走势图齐鲁风采30选7浙江" /> <link href="/css/sub.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/jquery.min.js"></SCRIPT> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/QHWall.js"></SCRIPT> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> ï»?div class="top"> <div style="width:950px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align:left;"> <span class="span_1">您好åQŒæ¬¢˜qŽæ¥åˆ°å¹¿æœç½‘</span> <span class="span_2">[<a href="http://www.mlgzqe.live/login.html" class="login" style="color:#F53711">è¯ïL™»å½?/a>]</span> <span class="span_3">[<a href="http://www.mlgzqe.live/reg/register.aspx" class="reg" style="color:#0187D0">会员注册</a>]</span> <div class="sire"> <div id="site-nav"> <ul class="quick-menu"> <li class="myqihui menu-item"> <div class="menu"><a href="http://www.mlgzqe.live" class="menu-hd" target=_top>我的òq¿æœ¾|?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="/promsgp1.htm" target="_blank">我的产品信息</a></DD> <DD><a href="/buysp1.htm" target="_blank">我的采购信息</a></DD> <DD><a href="#">我的合作信息</a></DD> <DD><a href="#">我的招聘信息</a></DD></DL></div></div></div></li> <li class="webmenu menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>站内å¯ÆDˆª<B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <a href="http://www.mlgzqe.live" target="_blank">首页</a> <a href="/usersp2.htm" target="_blank">企业</a> <a href="/promsgp1.htm" target="_blank">产品</a> <a href="/gsaq/1.shtml" target="_blank">合作</a> <a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a> <a href="/newst0p1.htm" target="_blank">展会</a> <a href="/newst1p1.htm" target="_blank">资讯</a> </div></div></div></li> <li class="services menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>òq¿æœ¾|?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="http://www.mlgzqe.live/reg/register.aspx">¾|‘ç«™å»ø™®¾</a></DD> <DD><a href="http://www.mlgzqe.live">产品信息发布</a></DD> <DD><a href="#">¾|‘站排名‹¹é‡</a></DD> <DD><a href="/gsaq/1.shtml">产品信息¾Ÿ¤å‘</a></DD> </DL> </div></div></div></li> <li class="swhome"><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.mlgzqe.live');" href="##" >设äؓ首页</a></li> <li><a href="/javascript:window.external.addFavorite('www.mlgzqe.live','òq¿æœ¾|?);">æ·ÕdŠ æ”¶è—</a></li></ul></div> </div> <div style="clear:both"></div> </div> <div class="container1"> <div id="container"> <!--top2 begin--> <div class="top2"> <a href="http://www.mlgzqe.live" target="_blank"><img src="/images/logo1.gif" class="logo" border="0" /></a> <div class="searchtab"> <div id="search_type" class="stit"> <ul> <li class="active">采购</li> <li>企业</li> <li>产品</li> <li>资讯</li> <li>合作</li> <li class="noimg">展会</li></ul></div> <div class="searstyle"> <span class="searleft"></span> <span class="searmiddle"><INPUT id=txt_search_keys class=input1 type=text> <INPUT id=txt_search_type value=1 type=hidden name=search_type > </span> <span id="search_btn" class="searright">æ?ç´?/span> <span class="searfont gray hh" ><a href="#" >高çñ”搜烦</a><BR><a href="#" >新手帮助</a> </span></div></div> <div style="clear:both"></div> <div class="list_1"> <ul> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装é¥îCšg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> </ul> </div> </div> <!--top2 end--> <!--nav begin--> <div style="clear:both"></div> <div class="nav"> <ul class="ul_2"> <li><a href="/" style="background:url(/images/nav_hover.gif) no-repeat; width:83px; height:28px; float:left; color:#FFF;">首页</a></li> <li><a href="/usersp1.htm" target="_blank">企业</a></li> <li><a href="/list11p1.htm" target="_blank">产品</a></li> <li><a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a></li> <li><a href="/newst17p1.htm" target="_blank">资讯</a></li> <li><a href="/newst18p1.htm" target="_blank">展会</a></li> <li><a href="/newst19p1.htm" target="_blank">合作</a></li> </ul> <ul class="ul_22"> <li><a href="/newst20p1.htm" target="_blank">‹zÕdŠ¨</a></li> <li><a href="/newst21p1.htm" target="_blank">品牌</a></li> <li><a href="/newst22p1.htm" target="_blank">要闻</a></li> <li><a href="/newst23p1.htm" target="_blank">建站</a></li> <li><a href="/newst24p1.htm" target="_blank">创业</a></li> <li><a href="/newst25p1.htm" target="_blank">营销</a></li> </ul> <div style="clear:both"></div> <div class="botto"> <span class="span_4">热门产品分类åQ?/span> <ul class="list_2"> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装é¥îCšg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> <li><a href="/list2233p1.htm" target="_blank">生活用品</a></li> <li><a href="/list2527p1.htm" target="_blank">健èínå¨×ƒ¹</a></li> <li><a href="/list2325p1.htm" target="_blank">工艺½C¼å“</a></li> <li><a href="/list2357p1.htm" target="_blank">电工甉|°”</a></li> </ul> </ul> </div> </div> <!--nav end--> <div style="clear:both"></div> <div style="clear:both"></div> <div class="middle"> <!--left begin--> <div class="left"> <div class="zx_part2"> <div class="posit2"><span>您现在的位置:</span> > <a href="http://www.mlgzqe.live">òq¿æœ¾|?/a> > <a href="/newst38p1.htm" target="_blank">云营销</a> >搜狐加入½C¾äº¤å¤§æˆ˜æŽ¨å‡ºç‹å‹ 张朝阳称˜q™æ˜¯æœç‹çš„未æ?/div> <div class="zx_wz"> <h3>搜狐加入½C¾äº¤å¤§æˆ˜æŽ¨å‡ºç‹å‹ 张朝阳称˜q™æ˜¯æœç‹çš„未æ?/h3> <p><span>来源åQšå¹¿æœç½‘  æ—¥æœŸåQ?019/6/25 12:28:53   ‹¹è§ˆ‹Æ¡æ•°åQ?script type="text/javascript" src="/list/scan.aspx?id=202499&t=news"></script>    <a href="javascript:;" onClick="window.external.AddFavorite(location.href,document.title)">我要收藏</a></span></p> <div>搜狐加入½C¾äº¤å¤§æˆ˜æŽ¨å‡ºç‹å‹ 张朝阳称˜q™æ˜¯æœç‹çš„未æ?/div><div>                           æ¥æºåQšç”µå•†æŠ¥</div><div><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: center; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;"><img alt="搜狐加入½C¾äº¤å¤§æˆ˜æŽ¨å‡ºç‹å‹ 张朝阳称˜q™æ˜¯æœç‹çš„未来_行业观察_电商æŠ? title="搜狐加入½C¾äº¤å¤§æˆ˜æŽ¨å‡ºç‹å‹ 张朝阳称˜q™æ˜¯æœç‹çš„未来_行业观察_电商æŠ? class="lazy" data-original="http://img.dsb.cn/2019/0609/20190609165018956200003719.jpg" src="http://img.dsb.cn/2019/0609/20190609165018956200003719.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: dle; border: 0px; outline: none; max-width: 700px; background-color: rgb(204, 204, 204); height: auto; display: inline;"></p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">6æœ?日消息,在狐友APP开放日上,搜狐CEO张朝阛_¯¹å¤–宣布搜狐推å‡ÞZº†½C¾äº¤äº§å“ç‹å‹åQŒæ ¹æ®ä»‹¾lï¼Œç‹å‹æœ€æ—©è„±èƒŽäºŽæœç‹æ–°é—»å®¢æˆ·ç«¯â€œæˆ‘的”板块,从去òq´å¼€å§‹è¿›è¡Œç‹¬ç«‹å¼€å‘,今天是“正式宣战”ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">张朝阳介¾lï¼Œæœç‹æ–°é—»ã€æœç‹è§†é¢‘是搜狐的现在,狐友是搜狐的未来。张朝阳解释åQŒä¹‹æ‰€ä»¥å¯¹ç‹å‹åšå‡ºå¦‚此重要的定位,在于½C¾äº¤äº§å“çš„数学展开是非å¸æ€¸ä¸€æ ïLš„åQŒæ˜¯æŒ‡æ•°¾U§çš„增长åQŒè€Œç›®å‰æœç‹çš„商业模式已经很清晎ͼŒå½“下要做的是通过开发好的äñ”品获得更多用æˆøP¼Œè¾‘Öˆ°æ›´å¤§çš„用户量åQŒç¤¾äº¤æ˜¯ä¸€¿Uå¾ˆå¥½çš„方式ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">张朝阌™¿˜è¡¨ç¤ºåQŒç¤¾äº¤äñ”品确实很隑ցšåQŒè€Œä»–了解˜q‡å¾€å¤ÞpÓ|的社交äñ”品失败原因是什么,åŸÞZºŽæ­¤ï¼Œç‹å‹åœ¨äñ”品设计上有一些自å·Þqš„特点åQŒæ¯”如“狐友绝不做推荐åQŒæå«æˆ‘们的旉™—´¾U¿æ˜¯æˆ‘们的特点,旉™—´¾U¿æ˜¯æˆ‘们的上帝。狐友不做推荐和大V认证åQŒä¸€ä¸ªäh在狐友的生存主要靠自å·Þqš„‹z»è·ƒåº¦ã€‚â€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">æ ÒŽ®è…¾è®¯ã€Šä¸€¾Uѝ€‹çš„试用åQŒåœ¨æ³¨å†Œå®ŒæˆåŽï¼Œç”¨æˆ·å¯ä»¥é€‰æ‹©å…Ïx³¨çš„æ ‡½{¾ï¼Œ˜q›å…¥äº§å“åŽï¼Œé¦–页是动态,ç”Þq”¨æˆ·ä¸ªäººåŠå…Ïx³¨çš„äh的动态构成。狐友有三个主页面:动态、互兟뀁我的。在狐友的äñ”品设计中åQŒç”¨æˆ·é€šè¿‡å…Ïx³¨å…¶ä»–用户可以接触到更多用æˆøP¼Œå¼ æœé˜³ç§°äº’关对狐友非帔R‡è¦ï¼Œç‹å‹æ˜¯ä»‹äºŽå¾®ä¿¡å’Œé™Œé™Œä¹‹é—´çš„一‹Æ¾äñ”品ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">张朝阳笑¿U°è‡ªå·±åœ¨ç‹å‹æ˜¯å®‡å®™ä¸­å¿ƒï¼Œæ‰€æœ‰ç”¨æˆäh³¨å†Œç‹å‹åŽéƒ½ä¼šè‡ªåŠ¨å…Ïx³¨å¼ æœé˜»I¼Œç›®å‰å…¶ç²‰ä¸æ•°ä¸?49.7万,与目前狐友的用户数基本相当。张朝阳表示åQŒå› ä¸ø™¿™å‡ å¹´ç‹å‹å¤„于闭门造èžR的阶ŒDµï¼Œç‹å‹DAU暂时没那么高åQŒä½†¾_˜æ€§å¾ˆé«˜ã€?/p><p style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 30px; text-align: justify; font-family: "Microsoft Yahei", verdana, Simsun;">张朝阌™¿˜åœ¨æŽ¥å—采访时透露åQŒæœç‹å¯¹äºŽçŸ­è§†é¢‘的探索将主要由搜狐视频完成,搜狐视频下个月将向短视频转向ã€?/p></div> <br /> </div><div class="bdsharebuttonbox"><A class=bds_more href="#" data-cmd="more"></A><A class=bds_qzone title=分äín到QQ½Iºé—´ href="#" data-cmd="qzone"></A><A class=bds_tsina title=分äín到新‹¹ªå¾®å?href="#" data-cmd="tsina"></A><A class=bds_tqq title=分äín到腾讯微å?href="#" data-cmd="tqq"></A><A class=bds_renren title=分äínåˆîCh人网 href="#" data-cmd="renren"></A><A class=bds_weixin title=分äín到微ä¿?href="#" data-cmd="weixin"></A></div> <script>window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"share":{},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"],"viewText":"分äín刎ͼš","viewSize":"16"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];</script> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 更多相关信息åQ?/div> <table width="98%"> <tr> <td align="left" style=" text-align:left;"> <img src="/images/b.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.baidu.com/baidu?r1=0&word=搜狐加入½C¾äº¤å¤§æˆ˜æŽ¨å‡ºç‹å‹ 张朝阳称˜q™æ˜¯æœç‹çš„未æ?tn=bds&cl=3&ct=2097152&si=&s=on&go=%B0%D9%B6%C8%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在百度中搜烦搜狐加入½C¾äº¤å¤§æˆ˜æŽ¨å‡ºç‹å‹ 张朝阳称˜q™æ˜¯æœç‹çš„未æ?/a>    <img src="/images/haosou.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.haosou.com/s?psid=ea3508685af67eb65320b657c5d8b523&q=搜狐加入½C¾äº¤å¤§æˆ˜æŽ¨å‡ºç‹å‹ 张朝阳称˜q™æ˜¯æœç‹çš„未æ?pq=%E5%A4%A7%E5%B9%85%E5%BA%A6&src=srp&fr=360sou_newhome" target="_blank">在好搜搜索搜狐加入社交大战推出狐å?张朝阳称˜q™æ˜¯æœç‹çš„未æ?/a><br> <img src="/images/youdao.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.youdao.com/search?q=搜狐加入½C¾äº¤å¤§æˆ˜æŽ¨å‡ºç‹å‹ 张朝阳称˜q™æ˜¯æœç‹çš„未æ? target="_blank">在有道搜索搜狐加入社交大战推出狐å?张朝阳称˜q™æ˜¯æœç‹çš„未æ?/a>          <img src="/images/41.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.sogou.com/web?r1=3&query=搜狐加入½C¾äº¤å¤§æˆ˜æŽ¨å‡ºç‹å‹ 张朝阳称˜q™æ˜¯æœç‹çš„未æ?t=&go=%CB%D1%B9%B7%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在搜狗搜索搜狐加入社交大战推出狐å?张朝阳称˜q™æ˜¯æœç‹çš„未æ?/a></td> </tr> </table> <div class="zx"> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 关于企业公告的相兌™µ„è®?/div> <ul> <li><a href="/news/202498.shtml">G20财政部长达成å…Þp¯† ž®†å¯¹¿U‘技巨头征收数字½E?/a></li><li><a href="/news/202488.shtml">‹‚®å±±é“çš®æž«æ–—创始äºÞZ¿žå·§ä»™å½“选â€?019‹¹™å•†æ–°é¢†å†›è€…â€?/a></li><li><a href="/news/202485.shtml">爱库存亮ç›?019全球新经‹¹Žå¹´ä¼šï¼Œåˆ†äín库存电商创新模式</a></li><li><a href="/news/202483.shtml">国家市场监管æ€Õd±€¾|‘监司副叔R•¿ä¸¥å†¯æ•è°ƒç ”云é›?/a></li><li><a href="/news/202481.shtml">重磅åQé˜¿é‡Œå·´å·´è¦å›žå›½ä¸Šå¸‚åQŒæ¦‚念股¾UïLº·íwåŠ¨</a></li><li><a href="/news/202479.shtml">大妈凌晨5ç‚ÒŽŽ’队,货架抢购一½Iºï¼Œå…¨çƒæœ€å¤§â€œç©·äºø™¶…市”终于开åˆîC¸­å›?/a></li><li><a href="/news/202477.shtml">从世界数字经‹¹ŽæŠ¥å‘Šçœ‹è½¯é€šåŠ¨åŠ›ï¼šæ•°å­—化è{型服务普惠各行各ä¸?/a></li><li><a href="/news/202475.shtml">优信èŽ?.3亿美元融资背å?几大看点证明优信的成功非偶然</a></li><li><a href="/news/202472.shtml">618五星新店破纪å½?京东家电专卖店成¾U¿ä¸‹æœ€ç«çˆ†å¸‚场</a></li><li><a href="/news/202469.shtml">反向定制首战京东618京品家电销量惊äº?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <!--left end--> <!--right begin--> <div class="right"> <div class="rzx_part2" style="height:auto;"> <div class="lmt_rzxpart1">热点聚焦</div> <ul> <li><a href="/product/4456/507322.shtml"><img src="http://img.ggsgg.com/product/4456/20190625122851.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4456/507322.shtml">商丘梁园区日立空调售后维ä¿?特约服务)各点24ž®æ—¶æŠ¥ä¿®ç”µè¯</a></p></li><li><a href="/product/4456/507321.shtml"><img src="http://img.ggsgg.com/product/4456/20190625122336.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4456/507321.shtml">商丘梁园区格å…îC»•½Iø™°ƒå”®åŽ¾l´ä¿®(特约服务)各点24ž®æ—¶æŠ¥ä¿®ç”µè¯</a></p></li><li><a href="/product/4456/507320.shtml"><img src="http://img.ggsgg.com/product/4456/20190625121806.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4456/507320.shtml">商丘梁园区开利空调售后维ä¿?特约服务)各点24ž®æ—¶æŠ¥ä¿®ç”µè¯</a></p></li><li><a href="/product/4456/507319.shtml"><img src="http://img.ggsgg.com/product/4456/20190625121257.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4456/507319.shtml">商丘梁园区科龙空调售后维ä¿?特约服务)各点24ž®æ—¶æŠ¥ä¿®ç”µè¯</a></p></li> </ul> <div style="clear:both;"></div> </div> <div style="clear:both;"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">热点企业</div> <ul> <li><a href="/comnews/4684/2303377.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥@@@上æ“vAARISTON冰箱(全市服务报修售后_(¾l´ä¿®ç”µè¯-(客服服务2019推荐单位</a></li><li><a href="/comnews/4684/2303376.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥@@@上æ“vA阉K‡Œæ–¯é¡¿å†°ç®±(全市服务报修售后_(¾l´ä¿®ç”µè¯-(客服服务2019推荐单位</a></li><li><a href="/comnews/4684/2303375.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥@@@上æ“vA德国kuppersbusch冰箱(全市服务报修售后_(¾l´ä¿®ç”µè¯-(客服服务2019推荐单位</a></li><li><a href="/comnews/4684/2303374.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥@@@上æ“vAKUPPERSBUSCH冰箱(全市服务报修售后_(¾l´ä¿®ç”µè¯-(客服服务2019推荐单位</a></li><li><a href="/comnews/4684/2303373.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥@@@上æ“vA库博士冰½Ž?全市服务报修售后_(¾l´ä¿®ç”µè¯-(客服服务2019推荐单位</a></li><li><a href="/comnews/4684/2303372.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥@@@上æ“vABOSCH冰箱(全市服务报修售后_(¾l´ä¿®ç”µè¯-(客服服务2019推荐单位</a></li><li><a href="/comnews/4684/2303371.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥@@@上æ“vA博世冰箱(全市服务报修售后_(¾l´ä¿®ç”µè¯-(客服服务2019推荐单位</a></li><li><a href="/comnews/4684/2303370.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥@@@上æ“vA雅典娜冰½Ž?全市服务报修售后_(¾l´ä¿®ç”µè¯-(客服服务2019推荐单位</a></li><li><a href="/comnews/4684/2303369.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥@@@上æ“vA法国brandt冰箱(全市服务报修售后_(¾l´ä¿®ç”µè¯-(客服服务2019推荐单位</a></li><li><a href="/comnews/4684/2303368.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥@@@上æ“vABRANDT冰箱(全市服务报修售后_(¾l´ä¿®ç”µè¯-(客服服务2019推荐单位</a></li> </ul> </div> <div style="clear:both"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">阅读排行æ¦?/div> <ul class="sort"> <li><a href="/supply/3196/491057.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‹æ³°å…ß_¼ˆè¥‰K—¨å­ï¼‰‹z—衣机各区(售后åQ‰ç»´ä¿?!</a></li><li><a href="/supply/3196/491056.shtml">˜qŽè¿›å…¥æ³°å…´ã€‘网站全国(襉K—¨å­æ´—衣机各中心)售后服务!</a></li><li><a href="/supply/3196/491055.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ä¿å…»ã€ã€æ³°å…´è¥¿é—¨å­‹z—衣机】】各ç‚?¾l´ä¿®!!</a></li><li><a href="/supply/3196/491054.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥è¥‰K—¨å­å†°½Ž±ã€å…¨å›½ç½‘炏V€‘售后服务维ä¿?/a></li><li><a href="/supply/3196/491053.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‹æ³°å·žï¼ˆè¥‰K—¨å­ï¼‰‹z—衣机各区(售后åQ‰ç»´ä¿?!</a></li><li><a href="/supply/3196/491052.shtml">˜qŽè¿›å…?【西门子‹z—衣机维修电话各炏V€‘售后服务总部</a></li><li><a href="/supply/3196/491051.shtml">镇江襉K—¨å­æ´—衣机售后中心)服务¾l´ä¿®ç”µè¯</a></li><li><a href="/supply/3196/491050.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥æ³°å·žã€‘网站全国(襉K—¨å­æ´—衣机各中心)售后服务!</a></li><li><a href="/supply/3196/491049.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥(镇江襉K—¨å­æ´—衣机â€?¾l´ä¿®¾|‘ç«™)各中心售</a></li><li><a href="/supply/3196/491048.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€Šé•‡æ±Ÿè¥¿é—¨å­‹z—衣机—维修网站各区》售å?/a></li><li><a href="/supply/3196/491047.shtml">‹Æ¢è¿Ž˜q›å…¥ã€‘镇江西门子‹z—衣机维ä¿?各点售后服务¾|‘ç«™</a></li><li><a href="/supply/3196/491046.shtml">‹Æ¢è¿Žè®‰K—®[襉K—¨å­æ´—衣机官方¾|‘站镇江各中心]¾l?/a></li> </ul> </div> </div> <!--right end--> ï»?div class="banquan"> <div class="zuidi"> <ul> <li><a href="http://www.mlgzqe.live/about/1.shtml">关于我们</a> </li> | <li><a href="http://www.mlgzqe.live/about/2.shtml">公司历程</a></li> | <li><a href="http://www.mlgzqe.live/about/3.shtml">人才加盟</a> </li> | <li><a href="http://www.mlgzqe.live/about/4.shtml">联系我们</a> </li> | <li><a href="http://www.mlgzqe.live/about/5.shtml">汇款方式</a></li> | <li><a href="http://www.mlgzqe.live/about/6.shtml">营业执照</a> </li> | <li><a href="http://www.mlgzqe.live/about/7.shtml">¾|‘站地图</a> </li> | <li><a href="http://www.mlgzqe.live/about/8.shtml">会员服务</a></li> | <li><a href="http://www.mlgzqe.live/about/9.shtml">¾pȝ»Ÿå·¥å…·‹¹?/a> </li> | <li><a href="http://www.mlgzqe.live/about/10.shtml">品牌展播</a> </li> | <li><a href="http://www.mlgzqe.live/about/11.shtml">视频分äín</a></li> | <li><a href="http://www.mlgzqe.live/about/12.shtml">智慧营销</a> </li> | <li><a href="http://www.mlgzqe.live/about/13.shtml">宣传合作</a> </li> | <li><a href="http://www.mlgzqe.live/about/14.shtml">òq¿å‘Šè”盟</a></li> | <li><a href="http://www.mlgzqe.live/about/15.shtml">¾|‘站留言</a> </li> </ul> </div> <div class="pic"> <img src="/images/wangjing.gif" /><img src="/images/ISO.jpg" / style="margin-left:10px"><img src="/images/Beian.jpg" style="margin:0px 10px"><img src="/images/Lanbiao.jpg"> </div> <p class="p_3">版权所æœ?005-2020 <a href="http://www.mlgzqe.live" target="_blank">òq¿æœ¾|?/a> 保留所有权åˆ? 客服QQ:5527521 5526189</p> <p class="p_3">陕ICPå¤?1007420å?1 ¾lè¥è®¸å¯è¯ç¼–åøP¼šé™•ICPå¤?1007420å? </div> </div> </div> </div> </div> <a href="http://www.mlgzqe.live/"><span class="STYLE1">2011ÆßÀÖ²Ê×ßÊÆͼ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>